Anh Phương – Đồng Nai. Phone: 0988 113 8xx

Tôi làm công việc thiết kế hay phải thức khuya, nên hút thuốc nhiều tính đến nay cũng được 18 năm, hut thuốc nhiều cộng với thức khuya người hay mệt mỏi, nhưng từ khi cai được thuốc bằng nước xúc miệng cai thuốc lá Thầy Lang Nghị đến nay tôi thấy người khỏe ra, người không còn mệt mỏi như trước nữa. Xin cảm ơn nhà thuốc.

1379534_10201323323904034_553766578_n

(Lưu ý: Hiệu quả của sản phẩm phụ thuộc vào thể trạng, thể chất của từng người.)